Telefoniabi:
+370 63 067 551

Tasuta kohaletoimetamine tellimuste puhul üle 75 euro

Teenuse tingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad ostu- ja müügitingimused (edaspidi “Tingimused”) sätestavad õigused, kohustused ja vastutuse www.cosmos-shop.lt veebilehelt kaupa ostva isiku (edaspidi “Ostja”) ja MB Laurenta (edaspidi “Müüja”) vahel, kui Ostja ostab kaupu e-poest. Ostes kaupu e-poest, nõustub ostja käesolevate tingimuste kohaldamisega.

1.2. Müüja jätab endale õiguse muuta, muuta või täiendada tingimusi igal ajal, võttes arvesse seadusest tulenevaid nõudeid. Registreeritud Ostjat teavitatakse muudatustest, parandustest või täiendustest cosmos-shop.lt lehele sisselogimise ajal ja ta peab uuesti nõustuma muudetud tingimustega, et teha oste selles veebipoes.

1.3. Teil on õigus:

1.3.1. teovõimelised füüsilised isikud, st täisealised isikud, kelle teovõimet ei ole kohus piiranud;

1.3.2. 14-18-aastased alaealised, kui nende vanemad või eestkostjad on andnud selleks nõusoleku, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad oma sissetulekuid iseseisvalt;

1.3.3. juriidilised isikud;

1.3.4. kõigi eespool nimetatute volitatud esindajad.

1.4. Tingimustega nõustudes kinnitab Ostja, et vastavalt punktile 1.4. punkt 2, on tal õigus osta kaupu cosmos-shop.lt veebipoest.

2. ISIKUANDMETE KAITSE

2.1. Klient saab cosmos-shop.lt kaupu tellida kahel viisil:

2.1.1. registreerudes sellel veebisaidil ja sisestades oma e-posti aadressi. E-posti aadress ja parool;

2.1.2. ilma sellel veebisaidil registreerimata.

2.2. Kaupade tellimisel peab Ostja nii 2.1.1. nii 2.1.2. Reeglite punktides sätestatud viisidel märgib müüja oma tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

2.3.Kui Ostja nõustub, 2.2. Punktis 4.1 osutatud isikuandmeid võib cosmos-shop.lt töödelda otseturunduse eesmärgil. Registreerimise käigus on kliendil võimalus valida, kas ta soovib saada uudiskirju ja eripakkumisi või mitte.

2.4. Andes nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kaupade ja teenuste müümiseks Müüja e-poes, annab Ostja nõusoleku ka tema poolt esitatud e-posti aadressile ja telefoninumbrile infokirjade saatmiseks, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.

2.5. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud tarne- või muid teenuseid. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.

2.6. Müüja või Lietuvos Pasti töötajale esitatud ostja isikut tõendavat dokumenti ja selles sisalduvaid ostja andmeid kasutatakse ainult ostja nõuetekohaseks tuvastamiseks.

3. OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE HETK

3.1. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, olles valinud ostetava(d) toote(d) ja loonud ostukorvi, vajutab lingile “Kassasse”.

4. OSTAJA ÕIGUSED

4.1. Ostjal on õigus osta kaupu cosmos-shop.lt e-poest vastavalt käesolevatele tingimustele.

4.2. Ostjal on õigus taganeda cosmos-shop.lt e-poega sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest kirjalikult (e-posti teel, märkides tagastatava toote, tellimuse numbri ja tagastamise põhjuse) Müüjale hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates tarnekuupäevast.

4.3. Reegel 4.2. Punktis 2.1 sätestatud ostja õigust kasutatakse vastavalt tsiviilseadustiku ja Leedu Vabariigi valitsuse otsuse jaekaubanduse eeskirjade kinnitamise kohta (11. juuni 2001, nr 697, 2014. aasta väljaanne) sätetele.

4.4. Reegel 4.2. Ostja võib punktis a sätestatud õigust kasutada ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või oluliselt muudetud ega kasutatud.

5. OSTJA KOHUSTUSED

5.1. Ostja on kohustatud tasuma kauba ja selle tarnimise hinna, samuti muud lepingu sõlmimise ajal määratud maksed (kui need on olemas) ning võtma tellitud kauba vastu. Ostja tasub kauba eest Paysera süsteemi kaudu, sularahas kauba kättetoimetamise ajal kauba tarninud kullerteenuse volitatud esindajale või pangakaardiga kauba kättesaamisel valitud pakiautomaadist.

5.2. Kui Ostja poolt registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult ajakohastama 5.3 5.3. Ostja allkirjastab kviitungi koos LP EXPRESS UAB volitatud töötajaga ja Ostja annab Ostjale üle täpse rahasumma, mis tuleb tasuda kauba eest, ning tarnekulud.

5.4. Pärast registreerimist kohustub Ostja mitte avaldama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele.

5.5. Kasutades cosmos-shop.lt veebipoodi, kohustub Ostja järgima käesolevaid tingimusi, teisi veebipoes sõnaselgelt esitatud tingimusi ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi seadusi.

6. MÜÜJA ÕIGUSED

6.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma hoiatuseta piirata või peatada Ostja juurdepääs e-poele või erandjuhtudel tühistada Ostja registreerimine.

6.3. Olulistel asjaoludel võib Müüja ajutiselt või jäädavalt lõpetada e-poe toimimise ilma Ostjat eelnevalt teavitamata.

6.4. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus ilma Ostjat eelnevalt teavitamata, kui Ostja, kes on valinud punktis 8.2.1. nimetatud võimaluse, ei ole kohustatud ostjat sellest teavitama. punktis 3.1 sätestatud makseviisi kohaselt ei maksa kauba eest 3 (kolme) kalendripäeva jooksul.

7. MÜÜJA KOHUSTUSED

7.1. Müüja kohustub võimaldama Ostjal kasutada cosmos-shop.lt veebipoes pakutavaid teenuseid käesolevates tingimustes ja veebipoes sätestatud tingimustel.

7.2. Müüja kohustub austama Ostja õigust tema isikuandmete privaatsusele, st töötlema Ostja esitatud isikuandmeid ainult vastavalt Tingimuste punktis 2 sätestatud korrale ja Leedu Vabariigi õigusaktidele.

7.3. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kauba Ostja poolt määratud aadressile vastavalt tingimuste punktis 9 sätestatud tingimustele.

7.4. Kui Müüja ei saa olulistel asjaoludel tellitud kaupa Ostjale tarnida, kohustub Müüja 7 (seitsme) tööpäeva jooksul Ostjale tasutud raha tagasi maksma, tingimusel, et on tehtud ettemaks.

7.5. Kui Ostja on kasutanud eeskirja 4.2. sätteid. punktis 4.4 sätestatud õigus. punktis 2 sätestatud tingimus, kohustub Müüja hüvitama Ostjale raha 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamise kuupäevast.

8. HINNAD, MAKSEVIISID JA -TINGIMUSED

8.1. Veebipoes ja tellimuse vormil on toodete hinnad eurodes.

8.2. Ostja Ostja maksab kauba eest ühel järgmistest viisidest:

8.2.1. elektroonilise panganduse kaudu Paysera.lt süsteemi kaudu või Paysera süsteemis kindlaksmääratud meetoditega;

8.2.2. sularahas kättetoimetamise ajal või pangakaardiga pakiautomaadist kättesaamise ajal;

8.2.3. pangaülekandega;

8.3. Valides Paysera.lt süsteemi kaudu elektroonilise pangalingi makseviisi, kohustub ostja kohe maksma. Alles pärast kauba eest tasumise laekumist hakkab pakki moodustuma ja tarneaeg kulgema.

9. KAUPADE TARNIMINE

9.1. Kaupade üleandmine Ostjale:

9.2. Kaup toimetatakse määratud pakiautomaati:

9.2.1. Ostja kohustub määrama pakiautomaadi, kus ta soovib kaupa vastu võtta.

9.2.2. Pakki hoitakse pakiautomaadis 72 tundi. Tähtaja lõppedes tagastatakse pakk saatjale.

9.2.3. Pakki ei ole võimalik ümber suunata teise kättetoimetamispunkti.

9.3. Kaupade tarnimine Ostja poolt määratud aadressil:

9.3.1. Ostja kohustub täpsustama kauba täpse tarnekoha, valides tellimuse esitamisel kohaletoimetamise teenuse.
9.3.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ja muude Ostja poolt esitatud andmete alusel, ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu mingeid nõudeid seoses kauba tarnimisega valele isikule.
9.3.3. Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.

9.4. Kohaletoimetamise/transpordi tasu sõltub tellimuse summast. Tarnehinnad leiate aadressilt cosmos-shop.lt http:// cosmos-shop.lt /delivery.

9.5. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kaupade tarnimine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Müüja kontrolli all. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma viivitamatult ühendust Ostjaga, et leppida kokku tarnetingimustes.

9.6. Müüja on igal juhul vabastatud vastutusest kauba tarnetähtaegade rikkumise eest, kui kaupa ei toimetata ostjale kätte või kui seda ei toimetata õigeaegselt kätte ostja süü tõttu või ostjast mitteolenevate asjaolude tõttu.

9.7. Kauba Ostjale üleandmisel kontrollib Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga saadetise ja kauba(de) seisukorda ning allkirjastab üleandmis- ja vastuvõtudokumendi. Kui Ostja on allkirjastanud üleandmise vastuvõtudokumendi, loetakse üleandmine toimunuks heas korras, kusjuures kauba kahjustused ei tohi olla tingitud muudest puudustest kui tootmisvead ja kauba(de) koostises ei tohi olla vastuolusid (mida on võimalik tuvastada kauba välisel kontrollimisel). Kui Ostja märkab, et tarnitud kaubasaadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), et kaup(ed) on kahjustatud ja/või et kaup(ed) ei ole nõuetekohases seisukorras, märgib Ostja selle kaubasaadetise üleandmis-/vastuvõtudokumendis ning koostab vabas vormis tõendi kaubasaadetise ja/või kauba(te) kahjustuse/vastavuse kohta Müüja või tema esindaja juuresolekul. Kui Ostja seda ei tee, on Müüja vabastatud vastutusest Ostja ees kauba mis tahes kahjustuste eest, tingimusel, et need kahjustused ei tulene tootmisveast, ning kauba mittevastavuse eest, tingimusel, et seda on võimalik kindlaks teha kauba välise kontrolliga.

10. KAUPADE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

10.1.Müüdud kauba puudused tuleb kõrvaldada, vigane kaup tuleb asendada ja tagastada vastavalt art. 11. juuni “Jaekaubanduse eeskirjad”, mille Leedu Vabariigi valitsus on heaks kiitnud otsusega nr 697.

10.2. Toote(te) tagastamiseks peab Ostja täitma tagastamistaotluse vormi ja saatma selle järgmisele e-posti aadressile. info@laurenta.lt.

10.3. Ostja võib kasutada punktis 10.1 sätestatud õigust 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmisest talle, teatades sellest Müüjale 10.2. Vastavalt kodukorra punktis 3 sätestatud menetlusele.

10.4.Kauba tagastamisel tuleb järgida järgmisi tingimusi:

10.4.1. tagastatav toode peab olema heas korras originaalpakendis (see ei kehti, kui tagastate vigase toote);

10.4.2. kaup peab olema ostja poolt heas seisukorras ja kahjustamata;

10.4.3. kaup peab olema kasutamata ja heas seisukorras (see ei kehti, kui tagastate ebakvaliteetseid kaupu);

10.4.4. tagastatav kaup peab olema samas seisukorras, nagu ostja on selle kätte saanud;

10.5. Müüjal on õigus mitte vastu võtta ostja tagastusi, kui ostja ei järgi käesolevas artiklis sätestatud tagastamismenetlust.

10.6. Eeskirjade punktis 10.1 sätestatud õigust võib kasutada ainult ostja, kes on Leedu Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seaduse sätete kohaselt tunnustatud tarbijaks, st. y. füüsiline isik, kes soovib sõlmida või sõlmib lepinguid muul eesmärgil kui oma äritegevuse, kaubanduse, kutse- või kutsetegevuse eesmärgil (tarbimise eesmärgil).

10.6.1. Ostja (tarbija) ei saa kasutada määruste punktis 10.1 sätestatud taganemisõigust, kui leping on sõlmitud:

10.6.2. kergesti riknevate või lühikese säilivusajaga kaupade puhul;

10.6.3. pakendatud kaubad, mis on pärast tarnimist lahtipakitud ja mida ei saa tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada;

10.6.4. pakendatud video- või helisalvestised või pakendatud tarkvara, mis on pärast tarnimist lahtipakitud;

10.6.5. ajalehed, ajakirjad või muud perioodikaväljaanded;

10.6.6. osalemine mängudes või loteriides;

samuti muud 2001. aasta tsiviilseadustiku sätted. 11. juuni “Jaekaubanduse eeskirjad”, mis on heaks kiidetud Leedu Vabariigi valitsuse otsusega nr 697 ja muudel juhtudel, mis on sätestatud muudes õigusaktides.

10.7. Ebapiisava kvaliteediga kaup või kaup, mille kuju, suurus, värvus, mudel või täielikkus ei meeldi ostjale, asendatakse või tagastatakse vastavalt artiklile 1. 11. juuni Leedu Vabariigi valitsuse otsusega nr 697 kinnitatud jaekaubanduse eeskirjad, Leedu Vabariigi tsiviilkoodeks ja muud Leedu Vabariigi kohaldatavad õigusaktid.

10.8. Kõikidel juhtudel makstakse raha tagastatud kauba eest pangaülekandega ja ainult maksja pangakontole.

11. KVALITEEDIGARANTII

11.1. Kaupade suhtes kehtib tootja kvaliteedi- ja/või kasutuskõlblikkuse garantii, mille konkreetne tähtaeg (kestus) ja/või muud tingimused, sealhulgas garantii välistamine, on sätestatud selliste kaupade kirjeldustes, kaupade pakendil ja/või kaupadega kaasas olevates garantiivihikutes. Kui teatavat liiki kaupadele ei kehti tootja kvaliteedigarantii, kehtib selliste kaupade suhtes seadusest tulenev kaheaastane garantii ja tootja kommertsgarantii, mis ei piira ega piira ostjate õigusi Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksist tulenevalt ebapiisava kvaliteediga kauba ostmise korral.

11.2. Kui Ostja ostab mitterahuldava kvaliteediga kaupu, on Ostjal õigus:

11.2.1. nõuda, et Müüja kõrvaldaks kauba puudused tasuta; või

11.2.2. nõuda, et Müüja asendaks defektse Kauba tasuta sobiva kvaliteediga Kaubaga; või

11.2.3. nõuda, et Müüja vähendaks vastavalt kauba hinda; või

11.2.4. ühepoolselt lepingu üles öelda ja nõuda kauba eest makstud hinna tagastamist.

11.3. Ostja mõistab, et veebisaidil näidatud kauba värvus, kuju ja/või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba tegelikule kujule, värvusele ja/või muudele parameetritele, mis on tingitud ostja poolt kasutatava seadme tehnilistest omadustest. Seega, kui vajate lisateavet, nõuandeid või juhiseid seoses meie kaupadega, võtke palun ühendust otse Müüjaga e-posti teel. info@laurenta.lt.

12. MÜÜJA VÕETUD TURUNDUSMEETMED

12.1 Müüja jätab endale õiguse igal ajal omal äranägemisel kehtestada ja/või tühistada mis tahes pakkumisi, kampaaniaid või muudatusi veebisaidil avaldatud kaupade hindades või mis tahes materjalides või veebisaidi sisus, ilma et see piiraks Kliendi õigusi, sealhulgas lepingu tingimuste alusel, enne sellist muudatust.

13. VASTUTUS

13.1. Ostja vastutab täielikult tema poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja selle tagajärgede eest ja tal on õigus nõuda Ostjalt otsest kahju hüvitamist.

13.2. Ostja vastutab selle e-poe kasutamisel tehtud toimingute eest.

13.3. Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui cosmos-shop.lt pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on sisse loginud veebipoodi, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, peab Müüja seda isikut Ostjaks.

13.4. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest, kui kahju on põhjustatud sellest, et ostja ei ole vaatamata müüja nõuannetele ja kohustustele tutvunud käesolevate tingimustega, kui talle on antud selleks võimalus.

13.5. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsese kahju.

13.6. Müüja ei vastuta Ostja ja Müüja partnerite vaheliste kohustuste nõuetekohase täitmise eest, kelle teenuseid Ostja tellib.

14. MÜÜJA VÕETUD TURUNDUSMEETMED

14.1. Müüja võib omal äranägemisel algatada cosmos-shop.lt erinevaid kampaaniaid.

14.2. Müüja jätab endale õiguse igal ajal omal äranägemisel kehtestada ja/või tühistada pakkumisi, sooduspakkumisi või muudatusi kaupade hindades, ilma et see piiraks Kliendi õigusi, sealhulgas lepingu tingimusi.

14.3. Allahindlused ei ole kumulatiivsed.

15. LOJAALSUSSÜSTEEM

15.1. Ostjad saavad cosmos-shop.lt ostude tegemisel sooduspunkte. Need punktid konverteeritakse eurodeks, mida saab kasutada järgmise ostu puhul cosmos-shop.lt allahindlusena.

15.2. Allahindluspunktid on 2% ostusummast.

15.3. Müüjal on õigus igal ajal muuta püsikliendipunktide süsteemi, ilma et ostjate poolt enne muudatust kogutud punkte tühistataks.

16. TEABEVAHETUS

16.1. Müüja saadab kõik teated vastavalt artiklile 2.2. vastavalt punktis 4.1 sätestatud menetlusele Ostja esitatud e-posti aadressile.

16.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused aadressil. aadressil info@laurenta.lt.

17. KOKKIDE KASUTAMINE

17.1. Selleks, et pakkuda Ostjale või e-poe külastajale kõiki e-poes pakutavaid teenuseid, kasutab haldaja süsteemiküpsiseid. Küpsiseid kasutatakse e-poe eelmise külastaja tuvastamiseks, e-poe lehekülje keele määramiseks, kasutaja sessiooni ja sessiooni võtme tuvastamiseks ning e-poes esinevate vigade tuvastamiseks ja parandamiseks.

18. LÕPPSÄTTED

18.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.

18.2. Käesolevast eeskirjast tulenevaid suhteid reguleerib Leedu Vabariigi õigus.

18.3. Kõik käesoleva eeskirja kohaldamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

18.4. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et kõik vaidlused, nõuded ja/või vaidlused, mis on seotud lepingu täitmisega või tulenevad selle täitmisest, rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud menetlusele, mis on sätestatud veebisaidi kasutamise korras.

18.5. Kui Ostja ei nõustu Müüja vastusega Ostja kirjalikule kaebusele, võib Ostja esitada oma taotluse/kaebuse cosmos-shop.lt ostetud kauba kohta riiklikule tarbijakaitseametile (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-post. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, veebilehel www.vvtat.lt (samuti riigi tarbijakaitseameti territoriaalüksustele maakondades) või täites taotlusvormi EGSi platvormil https://ec.europa.eu/odr/.

18.6. Müüjal on õigus muuta, muuta või täiendada kaupade müügi- ja ostutingimusi veebisaidi kasutustingimustes sätestatud viisil, mistõttu kui Ostja teeb kauba tellimuse, kehtivad kauba tellimuse esitamise ajal kehtivad kaupade müügi- ja ostutingimused. Ostja kohustub igal juhul tutvuma kaupade müügitingimustega iga kaubatellimuse vormistamisel, märgistades lingi, mis näitab, et ta on tutvunud tingimustega. Ostja kinnitab käesolevaga, et ta on lugenud ja mõistnud kaupade tellimise ajal veebilehel kehtivaid tingimusi, sealhulgas ostu- ja müügitingimuste kehtivat versiooni.

18.7. Kui soovite meid teavitada kaupade müügitingimuste rikkumisest, kui teil on küsimusi, pretensioone või kui vajate meie abi kaupade müügitingimuste tõlgendamisel või kohaldamisel, võtke meiega ühendust aadressil. e-posti aadressil info@laurenta.lt või posti teel MB Laurenta Musninkų g. 2-20, Vilnius. Vastame teie kirjalikele päringutele 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates nende kättesaamise kuupäevast.

Kiire ja tasuta kohaletoimetamine

Kõikide tellimuste puhul alates 75 eurost

Lihtne ja tasuta tagastamine

14-päevane tagastusõigus

Pidevalt uuendatud valik

Kollektsioonid kogu maailmast

100% turvaline makse

SSL-krüpteerimine, kõrgeimad turvastandardid