Telefoniabi:
+370 63 067 551

Tasuta kohaletoimetamine tellimuste puhul üle 75 euro

Privaatsuspoliitika

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Veebileht www.cosmos-shop.lt (edaspidi “Veebileht”) kuulub ja seda haldab MB Laurenta, ärikood 304624441 (registrijärgne aadress: Musninkų g.2-20, Vilnius) (edaspidi “COSMOS-SHOP.LT”).

1.2. Käesolev privaatsuspoliitika on kirjalik dokument, milles sätestatakse privaatsustavad (“Privaatsuspoliitika”), mis kehtivad kõigi isikute suhtes, kes kasutavad Saiti ja Teenuseid. Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted vastavad veebilehe kasutustingimustes (edaspidi “tingimused”) määratletud mõistetele (veebilehe, teenuse jms kasutamine) ja nende tähendusele, välja arvatud juhul, kui teatud mõisted on käesolevas privaatsuspoliitikas eraldi määratletud.

1.3. Veebisaidi ja/või teenuste kasutamisega mis tahes viisil ja kujul kohustub külastaja tingimusteta ja tagasivõtmatult järgima kõiki käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid. Kui Külastaja ei nõustu tingimusteta ja tagasivõtmatult aktsepteerima ja järgima kõiki käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud kohustusi, ei ole Külastajal õigust kasutada Veebisaiti ja/või Teenuseid.

1.4. COSMOS-SHOP.LT-l on õigus seda privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta ja/või täiendada. Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil. Kui külastaja jätkab veebisaidi ja/või teenuste kasutamist pärast privaatsuspoliitika muudatuse ja/või täienduse avaldamist, loetakse, et külastaja nõustub ühemõtteliselt kõigi privaatsuspoliitika muudatuste ja/või täiendustega. Kui külastaja ei nõustu muudetud ja/või täiendatud privaatsuspoliitikaga, kaotab ta õiguse kasutada veebilehte ja/või teenuseid.

1.5. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine on reguleeritud käesolevate privaatsuspoliitikaga, Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusega ja muude õigusaktidega.

2. COSMOS-SHOP.LT POOLT KOGUTUD ANDMED

2.1. Saidi ja teenuste täielik kasutus või juurdepääs neile on võimalik ainult siis, kui olete läbinud saidil oleva registreerimismenetluse. Registreerimisprotseduur toimub, klõpsates veebisaidi vastaval lingil, täites kõik registreerimisvormi kohustuslikud väljad (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, sisselogimise parool) ja külastaja valikuliselt ka vabatahtlikud väljad, esitades seega andmed enda kohta COSMOS-SHOP.LT-le (“Andmed”).

2.2. COSMOS-SHOP.LT-l on õigus kasutada omal äranägemisel kõiki andmeid, mida Külastaja on registreerimise käigus esitanud, samuti kõiki muid andmeid, mida QUEENBOUTIQUE.LT on Külastaja kohta kogunud.

2.3. Andmed, mida kogutakse registreerimismenetluse ja/või veebilehe ja/või teenuste kasutamise käigus, jagunevad järgmiselt:

2.3.1. Anonüümsed andmed. COSMOS-SHOP.LT kogub anonüümseid andmeid, mis on seotud faktidega, mida ei saa seostada ühegi külastaja isikuga. Näiteks kogub COSMOS-SHOP.LT teatud teavet iga kord, kui külastaja külastab veebilehte, et parandada veebilehe sirvimiskogemuse kvaliteeti. COSMOS-SHOP.LT kogub kõigi külastajate IP-aadresse ja nendega seotud andmeid (nt viimase veebilehe aadress, mida külastati enne COSMOS-SHOP.LT võrguportaali külastamist) ning brauserite ja operatsioonisüsteemide tüüpe (nt Firefox brauser. OS Windows). COSMOS-SHOP.LT kogub ka koondatud otsingusõnu erinevatest otsingumootoritest, mis on keskendunud sisereklaamile. COSMOS-SHOP.LT kogub seda teavet kõigilt külastajatelt teenuste jälgimiseks, parandamiseks ja otseseks reklaamimiseks. COSMOS-SHOP.LT kogub ka teavet Külastaja vastuste kohta Veebilehtedel esitatud küsimustele, et teha kindlaks Külastaja arvamus Teenuste ja Veebilehtedel avaldatud reklaamide kohta. COSMOS-SHOP.LT saab seda teavet kõigilt külastajatelt, olenemata sellest, kas nad on registreeritud või mitte.

2.3.2. Isikuandmed. Need on andmed, mida saab kasutada konkreetse külastaja tuvastamiseks. Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse tähenduses loetakse neid andmeid isikuandmeteks. Selliseid andmeid kogutakse ja töödeldakse ainult külastaja nõusolekul allpool kirjeldatud viisil:

2.3.2.1. Registreerimine: Veebilehel registreerudes peab külastaja esitama järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, sisselogimise parool). Külastaja võib vabatahtlikult esitada ka järgmised andmed: isikukood (kui ta soovib, et talle esitataks arve), kodune aadress (kui ta soovib, et tellitud kaup toimetataks talle koju).

2.3.2.2. Kirjavahetus ja suhtlus: kui külastaja võtab ühendust COSMOS-SHOP.LT-ga, võib COSMOS-SHOP.LT säilitada sellise suhtluse ja muu sellega seotud teabe.

2.3.2.4. COSMOS-SHOP.LT-l on õigus koguda andmeid Külastaja kohta, kui ta veebilehele sisse logib. Need andmed näitavad, milliseid veebilehe lehekülgi külastajad külastavad, millal ja kui sageli ning milliseid teenuseid nad kasutavad. Samuti hõlmab see teave andmeid, mida külastaja veebisaidile saadab.

2.4. Andmesubjekt võib igal ajal võtta ühendust andmekaitseametniku e-posti aadressiga. COSMOS-SHOP.LT administratsioonile ja omada juurdepääsu kogutud andmetele ning nõuda nende parandamist, hävitamist või teie isikuandmete töötlemise peatamist, kui andmeid töödeldakse seadust rikkudes.

3. ANDMETE SAAJAD

3.1. COSMOS-SHOP.LT töötleb ja kasutab kogutud anonüümseid andmeid enesereklaami ja muudel sarnastel eesmärkidel. Anonüümseid andmeid võib edastada kolmandatele isikutele ja avalikustada.

3.2. COSMOS-SHOP.LT töötleb kogutud isikuandmeid rangelt kooskõlas Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse sätetega. COSMOS-SHOP.LT töötleb isikuandmeid ainult järgmistel eesmärkidel: selleks, et teha kindlaks isikuandmed ja kontaktandmed, kes ostab kaupu veebilehel; selleks, et luua sisselogimiskonto veebilehel asuvas foorumis; selleks, et teha kindlaks isikute isikuandmed ja kontaktandmed, kes soovivad saada juurdepääsu COSMOS-SHOP.LT kaebustele ja pakkumistele, kasutades veebilehele paigaldatud spetsiaalset moodulit; ning külastaja nõusolekul otseturunduse eesmärgil. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui Leedu Vabariigi seadused seda nõuavad.

3.3. Veebisait võib sisaldada aktiivseid hüperlinke teistele veebisaitidele. Mõned neist veebisaitidest võivad koguda külastajate kohta isikuandmeid ning reklaami veebisaidid võivad oma reklaamis kasutada küpsiseid ja veebimajakaid, et koguda teavet külastajate kohta. COSMOS-SHOP.LT privaatsuspoliitika ja selles sätestatud sätted ei hõlma kolmandate isikute privaatsuspoliitikat ja andmete kogumise sätteid. COSMOS-SHOP.LT ei vastuta ega saa vastutada külastajate kohta teavet koguvate kolmandate isikute tegevuse eest.

3.4. Andmesubjektil on õigus saada teavet vastuvõtjate kohta, kellele tema isikuandmeid on viimase ühe aasta jooksul avaldatud.

4. KÜLASTAJATE TEABE KASUTAMINE

4.1. COSMOS-SHOP.LT-l on õigus kasutada oma äranägemise järgi täielikult ja igal viisil, mis ei ole Leedu Vabariigi õigusaktidega keelatud, kogu külastajate kohta kogutud teavet. Järgnevalt on toodud näited eesmärkidest, milleks COSMOS-SHOP.LT võib kasutada konkreetse Külastaja kohta kogutud teavet:

4.1.1. et muuta sisu nii, et see oleks külastajale kõige asjakohasem. Mõnel juhul on COSMOS-SHOP.LT-l vaja teada täpseid andmeid külastaja kohta, et pakkuda COSMOS-SHOP.LT-le spetsialiseeritud teenuseid ja sihipärast reklaami;

4.1.2. COSMOS-SHOP.LT kogub külastajalt anonüümseid andmeid ja jagab neid kolmandate osapooltega (nt reklaamijatega). COSMOS-SHOP.LT avaldab sellistele isikutele teavet külastajate arvu kohta, külastajate arvu kohta, kes on näinud konkreetset reklaami ja/või klõpsanud konkreetsel saidil konkreetsel lingil jne. COSMOS-SHOP.LT võib esitada ka täielikku demograafilist statistikat nende Külastajate kohta, kes on näinud ja klõpsanud vastava Reklaamitaja lingile. COSMOS-SHOP.LT võib avalikustada ka anonüümseid küsitlustulemusi. See protsess ei avalda tavaliselt külastajate isikuandmeid;

4.1.3. COSMOS-SHOP.LT kasutab koondandmeid ka külastajate üldiste omaduste ja käitumise statistiliseks analüüsiks, et mõista veebilehe teatud osadega seotud vajadusi ja analüüsida, kuidas ja kus olemasolevaid ressursse kõige tõhusamalt kasutada. Ilma nende andmeteta ei teaks COSMOS-SHOP.LT, millised veebilehe osad on kõige populaarsemad, ning ei saaks teha asjakohaseid muudatusi ja parandusi sisus ja pakutavates teenustes;

4.1.4. COSMOS-SHOP.LT võib kasutada külastaja isikuandmeid, et võtta ühendust külastajaga ja teavitada külastajat teenuste muudatustest ja uuendustest, samuti teavitada külastajat mis tahes kontost või teenusetingimuste rikkumisest. Kui Külastaja osaleb Veebisaidil korraldatud mängudes või võistlustes, võib COSMOS-SHOP.LT kasutada Külastaja andmeid juhul, kui Külastaja võidab ja COSMOS-SHOP.LT peab Külastajaga ühendust võtma;

4.1.5. COSMOS-SHOP.LT võib saata külastaja mobiiltelefonile e-kirju või posti teel kirju, samuti lühisõnumeid (SMS), mis sisaldavad teavet teenuste kohta, mis COSMOS-SHOP.LT arvates võiksid külastajale huvi pakkuda. Ülaltoodud teave saadetakse ainult siis, kui külastaja on andnud oma nõusoleku.

5. KAITSEMEETMED

5.1. COSMOS-SHOP.LT kasutab tarkvara ja muid meetmeid kõigi külastajate andmete kaitsmiseks. Ainult volitatud COSMOS-SHOP.LT töötajatel ja/või muudel COSMOS-SHOP.LT poolt volitatud isikutel võib olla juurdepääs külastajate andmetele.

5.2. COSMOS-SHOP.LT palub külastajal olla andmete kasutamisel ja kaitsmisel ettevaatlik, kuna külastaja vastutab ainuisikuliselt kõigi andmete konfidentsiaalsuse eest. Külastaja peaks pärast töö lõpetamist veebilehitsejast välja logima, et tagada, et keegi ei pääseks ligi tema e-postile, isiklikele andmetele, eriti kui külastaja kasutab avalikult ligipääsetavat arvutit (nt internetikohvikus, raamatukogus). COSMOS-SHOP.LT hoiatab ka, et külastaja peab olema ettevaatlik ja ei tohiks veebisaidi ja/või teenuste kasutamisel avaldada oma isiklikke andmeid (nagu näiteks külastaja tegelik nimi, isikukood, e-posti aadress, pangakonto koodid jne) kolmandatele isikutele. Sellist teavet võib kasutada ja suunata külastaja huvide vastu, sealhulgas selliste tegude nagu pettus, spämmimine jne.

5.3. COSMOS-SHOP.LT kohustub püüdma kaitsta külastaja isikuandmeid, mida COSMOS-SHOP.LT töötleb, kuid arvestades, et külastaja andmed saadetakse interneti teel, hoiatab COSMOS-SHOP.LT, et COSMOS-SHOP.LT ei saa ega saa tagada külastaja poolt edastatud teabe, sealhulgas isikuandmete turvalisust.

5.4. COSMOS-SHOP.LT hoolitseb alaealiste õiguste kaitsmise eest ja piirab nende juurdepääsu teatud ainult täiskasvanutele mõeldud teenustele. Seetõttu võivad veebilehe teatud osad olla suunatud ainult täiskasvanutele. Alaealistel külastajatel on rangelt keelatud pääseda veebilehe sellistele aladele. Külastaja vastutab mitte ainult enda käitumise eest veebisaidil, vaid ka oma alaealiste laste või teiste tema hoole all olevate isikute käitumise eest, kui nad kasutavad veebisaiti külastaja keskkonnas, külastaja loal või tema riistvara kasutades.

6. VEEBISAIDIL KASUTATAV TARKVARA JA SELLE PAIGALDAMINE

6.1. COSMOS-SHOP.LT võib teha teatud Teenustes kasutamiseks paigaldamiseks kättesaadavaks enda valitud tarkvara. Külastaja mõistab ja nõustub, et COSMOS-SHOP.LT võib piirata külastaja võimalust kasutada teatud teenuseid, kui teatud tarkvara ei ole paigaldatud. Sellist tarkvara võivad arendada nii COSMOS-SHOP.LT kui ka kolmandad isikud. Tarkvara võib olla loodud nii, et see võtab iseseisvalt ühendust COSMOS-SHOP.LT või kolmandate isikute riistvaraga, et paigaldatud tarkvara saaks toimida, samuti selleks, et Külastaja saaks teada uuendustest ja parandustest sellises tarkvaras. Sellise tarkvara kasutustingimused sätestatakse eraldi lepingus, mille tekst tehakse külastajale kättesaadavaks sellise tarkvara paigaldamisel.

Kiire ja tasuta kohaletoimetamine

Kõikide tellimuste puhul alates 75 eurost

Lihtne ja tasuta tagastamine

14-päevane tagastusõigus

Pidevalt uuendatud valik

Kollektsioonid kogu maailmast

100% turvaline makse

SSL-krüpteerimine, kõrgeimad turvastandardid